Udostępnianie zbiorów – główne zasady

Wprowadzono 14 sierpnia 2012

Udostępnianie zbiorów – główne zasady

• Udostępnianie na zewnątrz:

– wypożyczanie jest bezpłatne
– czytelnikiem może zostać każdy, kto przy zapisie:
– zapozna się z regulaminem
– okaże dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
– wypełni kartę zapisu i zobowiąże się podpisem do przestrzegania
regulaminu
– od osób nie zameldowanych na stałe w Łomży pobierana jest kaucja w wysokości 20,00 zł od książki
– z obowiązku uiszczania kaucji zwolnione są osoby zameldowane na terenie powiatu łomżyńskiego oraz uczniowie łomżyńskich szkół po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub indeksu
– wypożyczyć można jednorazowo 5 książek
– książki wypożycza się na okres 30 dni
– za przetrzymywanie książek pobierana jest kara w wysokości:
– 0,50 zł od czytelników do lat 16
– 1,00 zł od pozostałych czytelników
za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu książek
– czytelnik zwraca koszty wysłania upomnienia w sprawie zwrotu książek:
– upomnienie zwykłe – 1,50 zł
– upomnienie ostateczne – 4,00 zł
– za zagubienie lub zniszczenie książki czytelnik uiszcza odszkodowanie w wysokości równej wartości inwentarzowej książki, lecz nie mniej niż:
– 20,00 zł – literatura piękna dla dzieci
– 30,00 zł – literatura popularnonaukowa dla dzieci
– 30,00 zł – literatura piękna dla dorosłych
– 40,00 zł – literatura popularnonaukowa

• Udostępnianie na miejscu:

– ze zbiorów na miejscu mogą korzystać wszyscy chętni
– udostępnianie na miejscu jest bezpłatne
– korzystający z czytelni ma obowiązek pozostawić u dyżurnego bibliotekarza ważny dowód tożsamości
– na miejscu czytelnik może korzystać z książek, czasopism oraz materiałów własnych, które należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza
– książki i czasopisma z lat ubiegłych czytelnik zamawia u dyżurnego bibliotekarza, do prasy bieżącej ma wolny dostęp
– przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca udostępnione materiały i otrzymuje pozostawiony dowód tożsamości
– czytelnik ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin

• Udostępnianie zbiorów specjalnych

– wypożyczanie jest bezpłatne
– wypożyczając zbiory na zewnątrz należy wypełnić rewers
– jednorazowo można wypożyczyć na zewnątrz do 5 tytułów materiałów bibliotecznych (płyty, kasety magnetofonowe, nuty, przeźrocza, zbiory plastyczne) na okres 30 dni
– książkę mówioną wypożyczać mogą osoby z niepełnosprawnością wzroku, osoby mające trudności z czytaniem zwykłego druku z innych powodów zdrowotnych oraz osoby po ukończeniu 70-ego roku życia
– osoby niewidome i niedowidzące wypożyczyć mogą jednorazowo na okres 30 dni 3 tytuły książek zawierające nie więcej niż 36 kaset, wypożyczenie większej ilości kaset jest możliwe jeżeli stanowią jeden tytuł
– za przetrzymywanie zbiorów ponad termin wypożyczenia pobiera się opłatę w wysokości:
– 1,00 zł za jeden egzemplarz płyty, taśmy, nagrania itp. za każdy
rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu
– 1,00 zł za jeden tytuł książki mówionej za każdy rozpoczynający się
tydzień po terminie zwrotu

Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określają regulaminy.

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

Dodaj komentarz

Skip to content