Kartoteki

Wprowadzono 16 sierpnia 2012

Kartoteki

• Kartoteka osobowa
(Czytelnia Główna, Oddział dla Dzieci)

Zawiera opisy materiałów dotyczących osób, które odegrały znaczącą rolę w cywilizacji oraz w kulturze polskiej i obcej. Kartoteka ta obejmuje pisarzy, odkrywców, malarzy itp.

• Kartoteka zagadnieniowa
(Czytelnia Główna, Oddział dla Dzieci)

Zawiera opisy materiałów na temat zagadnień z różnych dziedzin wiedzy.

• Kartoteka regionalna
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Oddział dla Dzieci)

Obejmuje opisy bibliograficzne z wydawnictw zarówno zwartych, jak też ciągłych, dotyczące terenu byłego województwa łomżyńskiego. Prowadzona jest w układzie działowym według schematu dla bibliografii regionalnych.

• Kartoteka Ludzie ziemi łomżyńskiej
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Prowadzona jest w układzie alfabetycznym według nazwisk osób związanych z regionem łomżyńskim.

• Kartoteka materiałów repertuarowych
(Oddział dla Dzieci)

Zawiera opisy bibliograficzne konspektów różnych zorganizowanych form pracy bibliotekarza z czytelnikiem tj. gry i zabawy, konkursy, quizy, wycieczki, lekcje biblioteczne.

• Kartoteka recenzji
(Oddział dla Dzieci)

Zawiera opisy recenzji literatury dla dzieci i młodzieży.

• Kartoteka historii literatury
(Czytelnia Główna)

Obejmuje opisy artykułów, dotyczących istotnych zagadnień z teorii i historii literatury, tak polskiej, jak też obcej. Znaleźć tu można między innymi informacje, dotyczące motywów literackich.

• Kartoteka zestawień bibliograficznych
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Obejmuje opisy zestawień bibliograficznych, zamieszczonych w czasopismach i książkach, dostępnych w zbiorach Biblioteki.

• Kartoteka tekstowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży
(Dział Informacyjno- Bibliograficzny)

Zawiera wycinki prasowe oraz kserokopie artykułów zamieszczanych w prasie, na temat Biblioteki. Gromadzone materiały sięgają 1963 roku.

• Kartoteka materiałów ilustracyjnych
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Zawiera opisy materiałów o charakterze ilustracyjno-zdjęciowym, np. tematyczne zestawienia fotograficzne Centralnej Agencji Fotograficznej, fotografie twórców literackich, wielkich odkrywców, czy też zdjęcia związane z regionem.

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

Dodaj komentarz

Skip to content